Trainingen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling.

‘Ontwikkel je nu’ heeft ruime ervaring met het geven van trainingen. De deelnemers worden letterlijk en figuurlijk in beweging gezet. Zo leer je direct: in de praktijk en door te doen.

Trainingen worden onder andere aangeboden aan medewerkers van scholen, instellingen en bedrijven en/of particuliere deelnemers.

Methodieken
Tijdens de individuele begeleiding en de teamtrainingen wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Deze methodieken zijn Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) en systemisch werk.

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is een samengevoegde psychotherapie waarbij door verschillende oefeningen de onbewuste processen bewust worden gemaakt. Na begeleiding met NLP weet je waarom je keuzes maakt en hoe je die anders kunt maken.

 

Transactionele Analyse (TA) is een communicatieleer over hoe je je eigen leven vorm kunt geven. TA gaat ervan uit dat mensen hun leven laten beïnvloeden door onbewust genomen besluiten. Deze communicatieleer geeft inzicht in hoe die besluiten tot stand kwamen en hoe je andere besluiten kunt nemen en je leven een andere richting kunt geven.

Systemisch werk gaat ervan uit dat iedereen deel uitmaakt van een systeem (je familie, je werk, je omgeving). In elk van deze systemen heb je een plek. Soms blijkt  dat je huidige plek niet de beste plek voor je is. Door in en met de dynamiek van het systeem te gaan werken kun je opnieuw je plek innemen. Dit geeft weer de nodige rust en energie.

Aan de hand van een intake wordt het programma samengesteld dat voldoet aan uw wensen.

Coaching

 

In sommige situaties is het wenselijk om individueel een aantal onderwerpen uit te werken, eventueel naar aanleiding van een training. Dan volgt (opnieuw) een intake waarin helder wordt welke onderwerpen prioriteit hebben. De offerte die je krijgt thuisgestuurd, vermeldt het plan van aanpak, het aantal geplande sessies (tussen 2-6 sessies van 1-1,5 uur) en de kosten.

Als je akkoord gaat met de offerte en het helder is hoe ‘Ontwikkel je nu’ werkt, dan gaan wij aan de slag. In de sessies gaan wij aan de slag met het probleem wat jij hebt ingebracht. Ook in het individuele contact maken wij veel gebruik van de beweging in de communicatie.

Na de sessie krijg je een opdracht mee naar huis. Deze opdracht zorgt ervoor dat je bewust bezig blijft met vormgeven van je nieuwe richting. In de volgende sessie wordt er aandacht besteed aan je werk.

 

Neem contact op